Om oss

Visar och säljer konst från dagens ledande konstnärer

Redsheep Gallery är baserat endast på nätet, men är verksamt i flera städer, som Stockholm, New York, Nice och Barcelona och visar den senaste samtidens konst. Vi vill inte följa de gamla traditionerna om hur ett galleri fungerar och vill ha nära kontakt med konstnärerna och ge dem alternativen och möjligheterna att välja var de ska visas och hur. De är i ett nätverk och väljer själva hur mycket hjälp och exponering från galleriet de vill ha. Det finns alltid kuratorer som hjälper och ger råd och hjälp med marknadsföring.

Vi tror på att visa konstnärer och deras konst runt om i världen är viktigare än att ha ett konstgalleri på den rätta gatan i den rätta staden.

Vårt galleri vill verka i spetsen för de mest dynamiska internationella marknaderna. Interaktioner med konstnärer tillåter oss att utforska de senaste trenderna och utveckling i konstens värld. Redsheep Gallery uppmuntrar nya konstnärer att söka till galleriet.

Galleriet visar konst regelbundet på popup-uppställningar på konstgallerier och konstmässor

Vårt galleri är en utställningsplattform som erbjuder nya och etablerade konstnärer möjlighet att visa upp sitt arbete i ett professionellt konstgalleri.
Hjälper konstnärer att få exponering i konstvärlden.